Médiá

Vitajte v sekcii, kde nájdete naše najnovšie tlačové správy, ako aj odkazy na ďalšie užitočné oficiálne publikácie a kontaktné údaje osôb zodpovedných za vzťahy s médiami MSM GROUP.

Tlačové správy
Máte záujem o informácie o najnovších udalostiach a podujatiach v spoločnosti MSM GROUP? Potom si pozrite naše najnovšie tlačové správy.
Viac informácií

Tlačové stredisko: marketing@msm.sk

Zástupca pre médiá
Lucia Ollé, Riaditeľka marketingového oddelenia - hovorkyňa MSM GROUP
Tel.: (+421) 904 744 305
E-mail: Lucia.Olle@msmholding.sk