V muničnom sklade MSM Nováky prebehlo spoločné havarijné cvičenie


V areáli muničného skladu spoločnosti MSM Nováky sa 27. septembra uskutočnilo v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky (PZ SR) a zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS) spoločné havarijné cvičenie. Cvičenie súviselo s prevenciou priemyselných havárií, ktoré sa vykonáva na základe zákona č. 128/2015 Z. z. minimálne raz za tri roky.

Cieľom spoločného cvičenia v areáli muničného skladu firmy MSM Nováky bolo preverenie opatrení, postupov a činností v prípade priemyselnej havárie v muničnom sklade MSM Nováky. Rovnako tak bolo zamerané aj na súčinnosť havarijnej komisie MSM Nováky, PZ SR a IZS pri koordinácií a riešení havarijných situácií, ako aj na aktuálnosť havarijných predpisov a plánov podniku MSM Nováky. Spoločné cvičenia v súčinnosti so zložkami IZS sú realizované minimálne raz za tri roky podľa zákona č. 128 z roku 2015 o prevencii závažných priemyselných havárií.  

V rámci holdingu MSM GROUP prebiehajú vo viacerých prevádzkach na výrobu a skladovanie munície a streliva obdobné preventívne cvičenia. Napríklad v roku 2018 bolo v spolupráci s hasičskými útvarmi Trenčianskeho kraja v priemyselnom areáli spoločnosti ZVS holding v Dubnici nad Váhom realizované podobné rozsiahle cvičenie so zameraním na zásah pri výbuchu a požiari v areáli muničného skladu.

​​​​​​