VÝVOJ Martin, a. s.

VÝVOJ Martin, a.s. je progresívna spoločnosť s bohatou históriou. Tradícia v oblasti výskumu a vývoja je posilnená skúsenosťami z oblasti strojárstva a hlavne obranného priemyslu. VÝVOJ Martin, a.s. koncentruje široké spektrum aktivít v oblasti tohto priemyselného segmentu. Multi-produktová  platforma obsahuje prototypovú, kusovú a malosériovú výrobu. Portfólio okrem iného zahŕňa aj vývoj rôznych unikátnych strojov a zariadení. Špecializovaní odborníci garantujú komplexné riešenie vývojových prác konštrukčného a projekčného charakteru, pričom realizácia ,,high-tech“ je možná vďaka pružným väzbám na výrobné kapacity ďalších podnikov. VÝVOJ Martin, a.s. zaujíma významné postavenie na dnešnom predimenzovanom globálnom trhu.

Privatizáciou v roku 2004  sa  firma pretransformovala na dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť. Pružne napreduje v súlade s potrebami trhu a požiadavkami zákazníkov pri maximálne ekonomickom využití ľudského i technologického potenciálu. VÝVOJ Martin, a.s. dokáže realizovať a dodať zákazníkovi nekonvenčné riešenia v oblasti obranného aj strojárskeho priemyslu. Každý rok sa jeho profesionálne tímy usilujú o inovácie a rozvoj technológií využívajúc nové poznatky vedy a techniky.

Spoločnosť je orientovaná na zákazníkov a jej prioritou je dodanie výrobkov, vrátane služieb na čas, a v rámci dohodnutého rozpočtu. Prioritou je poskytovanie riešenia, ktoré prináša zákazníkovi najmä konkurenčnú výhodu.

Zaujímame sa o krajší, lepší, čistejší aj bezpečnejší svet...

www.vyvoj.sk