Žiadosť o pomoc

Informácie o žiadateľovi

Účel využitia daru / pomoci

Z menu vyberťe z troch možností spôsobu obdarovania.
Stručne vysvetlite váš vzťah k obdarovanému (príbuzenský, člen organizácie...)
Popíšte nám, čo Vás viedlo k požiadaniu o obdarovanie?
Vybrať súbory (PDF, DOC, DOCX, TXT)
Pripojte dokumenty, ktoré nám pomôžu bližšie poznať Váš projekt.