Tatra
takes you
further
We are authorized dealer and service centre
for TATRA TRUCKS vehicle
We have
engineering in DNA
Strong and stable company with a long tradition of an engineering
Technological
superiority in combat
Military and special vehicles
Information
and communications
technology (ICT)
Integration of safe and secure thinking into all areas of ICT
Without
logistical support
there is no command
Development and production of technological and military containers
ISO series 1 designated for NATO militaries
Without
logistical support
there is no command
Development and production of technological and military containers
ISO series 1 designated for NATO militaries
We will build
a turnkey
network
for you
Msm group is the first manufacturer
of charging stations in Slovakia

O SKUPINE MSM GROUP

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu. Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky.

Spoločnosti v skupine svojim portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky a rádio-navigačnej elektrotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale aj následný servis, opravy, revízie či modernizáciu, vrátane ponuky transferu príslušných technológií. V portfóliu našich služieb nájdete aj ďalšie aktivity ako predaj a autorizovaný servis nákladných automobilov TATRA, výrobu transformátorov a mernej čerpacej techniky, výrobu kontajnerov. MSM GROUP spojuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efektivity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena svojich značiek na čo najširšie trhy.