PROFIL FIRMY
KONTAKT
ZVS holding, a. s.
Ľ. Štúra 1
018 41 Dubnica nad Váhom
info@zvsholding.sk

ZVS IMPEX,
akciová spoločnosť
Ľ. Štúra 1
018 41 Dubnica nad Váhom
saraz@zvsimpex.sk
Dcérske spoločnosti
ZVS IMPEX a. s. – prevádzka strojnej výroby, výroba náradia, strojov, zariadení a vybavenia
ZVS-SBS s. r. o. – strážna služba

Spoločné podniky

ZVS-ENCO a. s. – spracovanie plechov
ZVS-EVPU a. s. – elektrické aplikácie pre železnice, elektro projektovanie

štruktúra spoločnosti
Štruktúra spoločnosti